subota, 1. lipnja 2013.

ISUS: "Trpio sam gledajući kako trpi Moja Majka"


"Nisam zaboravio ni ovu od boli Marije, moje Majke: što sam joj morao parati Srce dok je iščekivala moje trpljenje, što sam je morao  gledati kako plače. Ja joj zbog toga ne mogu ništa uskratiti. Ona mi je dala sve. Ja joj dajem sve. Ona je pretrpjela svu bol. Ja joj dajem svu radost.  Želio bih, kada mislite na Mariju, da razmišljate o njezinoj agoniji, kao je trpjela trideset i tri godine, koja je došla do svog vrhunca na podnožju Križa. Ona ju je pretrpjela poradi vas. Za vas je podnijela izrugivanje svjetine, koja ju je smatrala majkom luđaka. Za vas prekoravanja rođaka i uglednih ljudi. Za vas moj postupak po kojem kao da sam  se nje odrekao: "Moja Majka i moja braća jesu oni koji vrše Božju bolju." A tko ju je više od Nje vršio, i to strašnu Volju, koja joj je nametala mučenja: gledati kako joj ubijaju Sina.  Za vas je bio trud da ide za  Mnom ovamo i onamo. Za vas su bile žrtve: od one da napusti svoju kućicu i da se pomiješa sa svjetinom do one da ostavi svoju užu domovinu i zamijeni je s jeruzalemskim metežom. Zbog vas je prihvatila dužnost da bude u dodiru s onim koji je u srcu snovao izdaju. Za vas bol kad je slušala kako Me optužuju da sam opsjednut od đavla, da sam krivovjernik. Sve, sve za vas.    Vi ne znate koliko sam ljubio svoju Majku. Vi ne razmišlajte koliko je Srce Sina Marijina bilo osjetljivo za ljubav. I uvjereni ste da je Moje Mučenje bilo čisto fizičko, ili najviše ako mu još dodajete duhovno mučenje: konačno napuštanje sa strane Oca.  Ne, djeco. Ja sam iskusio i ljudska stradanja. Trpio sam gledajući kako trpi moja Majka, što sam je morao dovesti kao umiljatu janjicu, na mučilište, što sam joj morao razdirati Srce uzastopnim rastanicma: u Nazaretu prije evangelizacije, pred moje bliske Muke, pa onda kada je već bila upoznata s Judinom izdajom, prije Večere, i u onom okrutnom na Kalvariji. 
Trpio sam vidjevši kako Mi se rugaju, kako Me mrze, kleveću, okružene nezdravim znatiželjama, koje se ne razvijaju u dobro  nego, dapače, u zlo. Trpio sam od svih laži koje sam morao slušati ili vidjeti kako švrljaju oko Mene. Laži licemjernih farizeja koji su Me nazivali Učiteljem i postavljali pitanja  ne zbog toga što su vjerovali u moju inteligenciju, nego da bi Mi postavili stupice; laži onih  kojima sam činio dobro, a koji se okrenuše u tužitelje u Sinedriju i Pretoriju; pa smišljena, dugotrajna, profinjena Judina laž, koji Me je prodao, a nastavljao se pretvarati učenikom, koji Me je prokazao krvnicima znakom ljubavi. Trio sam i zbog Petrove laži, koji je bio zahvaćen strahom od ljudi.  Koliko laži, i toliko odvratne za Mene koji sam Istina! A koji ih je još i sada u odnosu na Mene! Kažete da Me ljubite, ali Me ne ljubite. Imate moje Ime na usnama, a u srcu se klanjate sotoni i slijedite zakon koji je protiv mome. Trpio sam pri pomisli da će se, i pored neizmjerne vrijednosti moje Žrtve, Žrtve jedinog Boga, odveć malo njih spasiti. Sve kažem, imao sam ih pred očima, sve , koji će kroz vjekove Zemlje radije htjeti smrt nego život vječni, čineći moju Žrtvu uzaludnom. I s tom spoznajom pošao sa u susret smrti."