petak, 25. listopada 2013.

ISUS: "Marija je Apostol. Naviještala Me je još prije negoli sam se rodio."


Isus sa svojom Majkom ide prema jednom mjestu nedaleko jezera.  Prije mjesta je jedan bogat posjed i na početku tog posjeda dvoje starijih supruga čeka  Učitelja. "Uđi. Kad prestane rad, svi će se steći ovamo da Te čuju. Koliko li radosti Ti donosiš! Ona se širi kao sok po lozama i postaje vino radosti srcima. To je tvoja Majka?" kaže domaćin kuće. "Ona je. Doveo sam vam je jer je sad i Ona u četi mojih učenika. Posljednji učenik po redu primanja, prvi po redu vjernosti. Ona je Apostol. Naviještala Me je još prije negolio sam se rodio... Majko, dođi. Jednog dana, bijaše to prvo vrijeme mog evangeliziranja, ova majka učinila je da nisam žalio za Tobom,  toliko je bila ljubazna s tvojim umornim Sinom" - "Gospodin ti dao milost, samilosna ženo." . - "Imam milost jer imam Mesiju i tebe. Dođi. Kuća je svježa i u njoj je blago svijetlo. Moći ćeš se odmoriti. Sigurno si umorna." - "Ne umara me drugo osim mržnja svijeta. A slijediti i i slušati Njega! To je bila moja želja od najranijeg djetinjstva." - "Zar si znala da ćeš biti buduća Majka Mesijina?" - " Ah, ne. Ali sam se nadala da ću živjeti toliko da Ga mogu slušati i služiti Mu, kao zadnja između onih koje će On evangelizirati, ali vjerna, ah vjerna!" - "Slušaš Ga i služiš Mu. I prva si. I ja sam majka i imam mudre sinove. Kad ih čujem govoriti, srce mi se razigra od radosti. A što Ti osjećaš slušajući Njega?" - "Sladak zanos. Spuštam se u svoje ništa, i Dobrota koja je On sam, svejedno me uzdiže sa sobom. Tada s jednostavnim pogledom vidim vječnu Istinu a ona postaje tijelom i krvlju mojega duha." - "Blagoslovljenog li tvoga srca! Ono je čisto i zato tako shvaća Riječ. Mi smo tvrdi jer smo puni grijeha..."  "Zato bih htjela svima dati svoje Srce: da vam ljubav bude svjetlom pomoću kojeg  biste mogli razumjeti. Jer, vjeruj, ljubav je ta koja čini lakim svaki pothvat, a ja sam Majka i zato je u mene ljubav po naravi." - Dvije žene razgovaraju dalje, stara karj  tako, uvijek tako mlade Majke Majke Gospodinove, dok se Isus razgovara s gazdom kod kaca, koje cijele čete berača istresaju grozdove i grozdove. Apostoli, sjedeći ispod sjenice od jasmina, s tekom, zoblju grožđe s kruhom.