petak, 1. travnja 2016.

VJERA JE UVIJEK NAGRAĐENA!


VJERA JE  UVIJEK NAGRAĐENA!

U Nazaretu, mi smo imali jednu kuću. Ona bijaše malena, siromašna, ali puna ljubavi. Uzajamna ljubav što smo je imali jedni za druge! U toj kući, Bog je rastao, Bog postao čovjekom iz Ljubavi za ljude. Nakon Muke, nakon Uskrsnuća, ja nisam mogla ostati u Nazaretu, to bijaše početak proganjanja Kršćana. Ja sam otišla s Ivanom u Efez, zatim u Jeruzalem. To je bila ruka Božja, za vas ona  će biti uvijek. Kao lilijan  zaodjeven svilom, kao vrabac u svom gnijezdu, stvorenja Božja koja se pouzdavaju u Njega imat će uvije ono nužno. Bog može sve, pa ako i dopušta kušnje. Pa ako i dopušta za vas mračne trenutke, poslije On će uvijek slati svoje svjetlo... Imajte povjerenje i nadu. Za Boga vi vrijedite više nego lilijani i vrapci. Da biste bili u miru i vedri, trebate biti u miru sa sobom samim.  Mi ćemo misliti za vas za sve ostalo! Vodite brigu za vašu dušu, jedinu stvar koja vam pripada i koju trebate donijeti Bog veoma bijelu. Kad je Isus bio sasvim mali i smiješeći se čineći jednu rupicu na obrazu, On je rekao jednog dana, sigurno kao Bog, ne kao dijete: „Immi, Otac nebesa pomoći će uvijek ljude koji budu htjeli čuvati čistom svoju dušu.“   Oni koji proživalvaju mračne časove gube katkada nadu što je shvatljivo i oprostivo. Ipak, tražite prvu zraku svjetla. Zgrabite je, tu zraku, to je jedan smiješak Obećanje Isusa: „Povjerite Meni vaše muke! Povjerite Meni vaše brige! Evo, Ja dolazim prema vama da ih razriješim.“  Evo, vi vjerujete potpuno bez sumnje, bez nesigurnosti. Vjera je uvijek nagrađena.

 / Giuliana Buttini: Moj život u  Nazaretu – Poruke Svete Djevice, Zagreb 2014, str. 258-259/