subota, 31. listopada 2015.

Anđeli su došli Meni u susret ...


Anđeli su došli Meni u susret ...
SJEĆANJE  MAJKE  BOŽJE
„Nakon jednog napornog putovanja Ja sam stigla k Elizabeti. U mom sjećanju, ponovno gledam Elizabetu, i ponovno osjećam njezin zagrljaj. Ona je bila nadahnuta i rekla mi one riječi: „Blagoslovljena Ti među ženama...“ Ja bijah jedno stvorenje i kao takva bijah iznenađena i katkada prestrašena. Nisam znala da Ja neću spoznati smrti, jer bijah bez grijeha. Djelo Volje i Ljubavi Božje koji Me je bio izabrao, i također od moje volje Ljubavi prema Bogu... Ja bijah usnula jednim dubokim snom, dok se duša moja pripravljala na jedan ponovni susret s Isusom. Katkada duša je aktivna dok je tijelo uspavano. Katkada vi molite a da to i ne znate, jer ste vi željeli moći to učiniti i san je došao. Eto tako je bilo također i sa mnom. Ja sam spavala i Ivan je plakao. Anđeli su došli Meni u susret i među prvima, Ja sam ponovno vidjela moga Anđela Čuvara Gabriela i Mihaela koji su u Betlehemu položili Isusa u moj naručaj u onoj divnoj noći. – Apostoli su došli i oni me nisu našli...  Stvorenja koja se mučite, koji imate bojazni i nade, Bog vam hoće dati ovu sigurnost: vi ćete živjeti, vi ćete biti uvijek vi isti, kao što sam Ja još i uvijek mala djevojka iz Nazareta koja pravi kruh, ide na bunar, tka...“

Giuliana Buttini: Moj život u Nazaretu – Poruke Svete Djevice, Zagreb 2014, str. 376-377.

 

četvrtak, 1. listopada 2015.

MOGU LI JA SJESTI IZMEĐU VAS?


Isus: „MOGU LI  JA SJESTI IZMEĐU VAS?“

Bogorodica svjedoči:

„U vrtu /u Nazaretu/, mi smo imali jednu klupu. To bijaše jedan kamen u obliku sjedala i Josip je otraga (kao naslon za leđa) pričvrstio jedno drvo.

Za vrijeme najvručijih večer mi bismo posjedali tu: „Immi /Mamice/, mogu li i Ja sjesti usred vas?“

Isus je već bio otišao spavati, ali vrućina Ga je probudila. On bijaše pred nama, bosih nogu, u jednoj bijeloj košulji.

„Mogu li Ja sjesti usred vas?“

To je ono što On već stoljećima traži od čovječanstva.

„Mogu li Ja čuti misli što mi ih upravljate?“

Možete li Me sačuvati u vašem srcu?

Velika poniznost Boga!

„Mogu li ostati s vama?“

Ako bi Isus ostao usred vas ... kao s nama ove večeri, vi biste bili jači,

vi biste bili utješeni u časovima boli, u dugim urama nostalgije, jer On vam govori o Životu.

Velik život, koji vas očekuje.

Vi Mu uvijek trebate učiniti jedno mjesto, ono ponajbolje.

O On će doći usred vas malen, s bosim nogama, u bijeloj košulji, velik,  svečan u prodirućem pogledu, živ svijetao, sjajan!

Vi ćete Ga gledati od njegova rođenja do njegova uskrsnuća.

Vi ćete živjeti s Njim i On s vama.