petak, 1. prosinca 2017.

BLAŽENA DJEVICA MARIJA U SRCU SVETE TEREZIJE AVILSKE


BLAŽENA DJEVICA MARIJA
U SRCU SVETE TEREZIJE AVILSKE


Hvalite Boga, kćeri moje, što ste kćeri tako dobre Majke i nasljedujte njezine kreposti. Razmišljajte kolika je njena uzvišenost i kako je dobro imati ju za zaštitnicu. Budimo slične, kćeri moje, velikoj poniznosti Presvete Djevice čiju odjeću nosimo... jer koliko god se činilo da se ponižavamo, to je premalo da budemo kćeri tako velike Majke. Nema "dame" koja bi Boga tako prisilila na predaju kao Poniznost; ona ga je donijela s nebesa u utrobu Djevice i njome ćemo ga dovesti u naše duše samo jednom vlasi. Sjećam se kad mi je umrla majka, imala sam 12 godina... Kad shvatih što sam izgubila, sva u žalosti utekoh se k slici Naše Gospe, i roneći suze zamolih je da mi Ona bude Majka. Učinih to bezazleno, ali mi je to jako koristilo... Uvijek sam, naime, kod ove uzvišene Djevice dobivala pomoć za sve što sam je molila. Naša Gospa ima običaj dijeliti milosti onima koji se žele uteći pod njezino okrilje. Ja nemam drugog lijeka nego uteći se Milosrđu Božjem i uzdati se u zasluge njegova Sina i Djevice, njegove Presvete Majke, čiju odjeću nedostojna nosim.Naša Majka i Gospođa je stajala pod križem... Njezina presveta duša trpjela je i umirala krutom smrću... Isusu i Mariji je veoma milo kad suosjećamo s njihovim bolima, makar time i gubimo nešto od svojega veselja. Njegova Presveta Majka... bijaše čvrsta u vjeri, jer ga je ljubila savršeno. On joj je pomogao svojom prisutnošću... po njegovom presvetom čovještvu Bog nam želi udijeliti velike milosti. Gospodinu je vrlo draga svaka služba koja se iskazuje njegovoj Majci... Bijasmo svi u molitvi... ja vidjeh našu Gospu u prevelikoj slavi kako svojim plaštem zakriljuje naš karmelski Red. Prevelika je bila ljepota što je vidjeh na našoj Gospi... Bila je obučena u bjelinu, sva u velikom sjaju koji je tako milo godio našim očima... Gospa mi se učinila vrlo mladom... Bila sam prepuna zadovoljstva i slave i poželjeh da me ona nikada ne ostavi...

srijeda, 1. studenoga 2017.

BLAŽENA DJEVICA MARIJA U SRCU KARMELIČANKE


- Meditacija Blažene Elizabete od Presvetog Trojstva.

O, kako svi sveci ostaju u sjeni kad pogledamo sjaj Presvete Djevice. Ona je  neizreciva... Nijedan jezik nije mogao objaviti, nijedno pero nije moglo napisati tajnu koju je Ona čuvala i o kojoj je razmišljala u svojem srcu.
Razmišljajmo o tome što se događalo u duši Djevice, kad je u sebi nosila Utjelovljenu Riječ... S kojom li je šutnjom, sabranošću i klanjanjem zaronila u dubinu svoje duše da ogrli Boga kojemu je imala biti majka.
 
Bog je pogledao na neznatnost službenice svoje. Promatrajući ovo tako lijepo stvorenje koje nije poznavalo svoju ljepotu, Otac je htio da Ona bude u vremenu Majka onoga kojemu je Otac od vječnosti.
 
Kad čitam u evanđelju da je Marija žurno otišla u Judejsko gorje da izvrši službu ljubavi kod svoje rođakinje Elizabete, vidim je kako prolazi tako lijepo, tako mirno i veličanstveno, posve sabrana u nutrini.
 
S najvećim je mirom i sabranošću proživljavala sve događaje... i njezina je molitva uvijek bila: "Evo, službenice Gospodnje!"

O nikad je nisam toliko ljubila! Plačem od radosti misleći da je ovo tako prozračno i sjajno stvorenje, moja Majka. Veselim se njezinoj ljepoti kao dijete koje ljubi svoju majku i imam vrlo duboku sklonost prema njoj, stoga sam je uzela za čuvaricu i Kraljicu svoje duše.
Ova Majka milosti odgojit će moju dušu kako bi njezino malo dijete bilo živa slika njezinog Sina, koji je savršena pohvala svojega Oca... Ona će me naučiti ljubiti Isusa i klanjati mu se u dubini moje duše.

Sveta krunica! To je lanac ljubavi koji nas ujedinjuje s Marijom. O Marijo, svaki dan te iznova molim, daj da moje srce bude uvijek čisto i ponizno... pomozi mi da stupam za Isusom ovim križnim putem kojim me vodi.
Moja majko, stavila sam tvoju dušu u dušu Majke žalosne i žarko molim da te utješi...
 
Marija je tu, ispod križa, u snazi i srčanosti... moj Učitelj mi veli: "Evo ti Majke!" On mi je daje za majku... I sada kad sam se vratila svome Ocu, kad me umjesto sebe stavio na križ kako bi u svojem tijelu trpjela ono što nedostaje mukama njegovim, za njegovo tijelo koje je Crkva, Marija je tu da me nauči trpjeti, da mi pomogne... Ikad budem izrekla zadnje riječi, Ona je opet tu, Ona "Vrata Nebeska" da me uvede u nebeske odaje. O, Majko od brze pomoći, nikad ti neću moći izreći svoju ljubav i zahvalnosti...

Ona, Bezgrješna Djevica dala mi je karmelsko odijelo i ja je molim da me obuče u onu haljinu od najljepšeg platna kojim se ukrašava zaručnica kad polazi na svadbenu gozbu Jaganjčevu.
Marija je jedino stvorenje koje je spoznalo veliki dar Božji i od toga dara nije izgubila ni čestice... Ona je stvorenje tako čisto, tako svijetlo, da se čini da je svijetlo samo... jedno stvorenje izgubljeno u Bogu, utopljena je u dubinama svoje duše, gdje prebiva Presveto Trojstvo i potpuno je izručena njima... Ne, ne možemo ništa više reći, nego Djevica vjerna.

Bila je tako velika u svojoj poniznosti. Uvijek je zaboravljala samu sebe, i jer je bila oslobođena sebe same, mogla je pjevati: "Svemogući mi je učinio velika djela, odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom ...

http://www.zamakdushe.bloger.index.hr/post/marija-u-srcu-bl-elizabete-od-presvetoga-trojstva/13677114.aspx

nedjelja, 1. listopada 2017.

MARIJA U MISLIMA SV. IVANA OD KRIŽAPreslavna djevica, naša Gospa, bila je od početka uzdignuta na najviši stupanj sjedinjenja i zato nikad nije imala

utisnut u dušu nikakav oblik stvorenja koje bi je pokretalo na djelovanje, nego su njezini pokreti uvijek bili vođeni od Duha Svetoga.

Tad anđela dozivaše koji Gabriel se zvaše, k Mariji da brže leti, nazaretski u dom sveti, da blagu joj vijest najavi i pristanak njen pribavi;

u njoj potom, istog trena, Riječ je tijelom odjevena... Vrijeme ono dospjelo je da se svjetlo rodilo je...

Djeva čista, Majka mila u jasle ga postavila među dvije nijeme živine da mu ondje družbu čine.

Vjenčanje se ovdje zbiva božanstva i čovječanstva, zato ovaj prizor skriva mnogostruka svjedočanstva... Majka udivljena gleda

zamjenu još neviđenu: Bog se ljudskom plaču preda, ljude Božja radost prenu! To dvoje se prvom zbilo i na zemlji pojavilo.

Moja su nebesa i moja je zemlja. Moji su svi narodi. Pravednici su moji, moji su grešnici. Anđeli su moji i Majka Božja je moja i sve su stvari moje...

Bog je moj i za mene, jer Krist je moj i sav za mene... Što dakle tražiš, dušo moja?! Tvoje je sve i sve je to za tebe.


 

petak, 1. rujna 2017.

PRESVETA DJEVICA MARIJA U SRCU SVETE MALE TEREZIJE


PRESVETA DJEVICA MARIJA U SRCU

SVETE MALE TEREZIJE

Presveta Djevica! Što bih vam mogla o njoj reći? Pa, to je moja Majka!

Ne boj se da ćeš previše ljubiti Presvetu Djevicu.

Nikad je nećeš dovoljno ljubiti...

Blažena Djevica nikad mi ne uskraćuje svoju pomoć kad god je zazovem, nego se kao najnježnija majka uvijek zauzima za mene.

Sigurna sam da je njezin stvarni život bio vrlo jednostavan... pogrešno je prikazuju nepristupačnom, a ne kao onu koja se može nasljedovati. Treba istaknuti njezine kreposti, reći da je živjela iz vjere kao i mi... Jedino u čemu je Presveta Djevica savršenija od nas je to što nije mogla griješiti, jer je bila izuzeta od istočnog grijeha... Kažem vam ona više voli nasljedovanje nego divljenje; njezin život bio je tako jednostavan.

Gledajući ove noći Presvetu Djevicu shvatila sam da je ona trpjela mnogo, ne samo na duši nego i na tijelu.

Trpjela je mnogo toga na putovanjima zbog vrućine, hladnoće, zbog umora... Da, Ona zna što znači trpjeti.

Djevica je držala u svojem krilu izobličenog i mrtvog Isusa...

Sin je Božji htio da i Njegova Majka bude podložna velikoj tjeskobi srca, da bude u noći...

Ne znači li to da je patnja na zemlji dobra?!

Da, trpjeti ljubeći – to je najčišća sreća!

Marijo, s tobom sam zajedno trpjela i ono što sada želim, to je pjevati na tvojim koljenima, pjevati Majko, zašto te volim... i za sve vijeke ponavljati da sam tvoje dijete...

Ne, meni Presveta Djevica nije skrivena, jer ja je i suviše volim.

Želim živjeti s tobom i slijediti te svaki dan...

Rado bih, o Majko, opjevala zašto te volim i zašto mi na spomen tvojega imena srce zadršće...

...zašto mi na pomisao o tvojoj uzvišenoj slavi i veličini dušu ne hvata strah...

Čega se imamo bojati? Budući da nas Marija ljubi i poznaje našu slabost, kakve li radosti za nas kad pomislimo da je ona naša Majka... a Ona je više Majka nego Kraljica...

utorak, 1. kolovoza 2017.

MARIJA - REMEK DJELO SVEVIŠNJEGA


MARIJA - REMEK DJELO

 SVEVIŠNJEGA
 

 
Marija je izvrsno remek-djelo Svevišnjega, koji je za se zadržao spoznaju o njoj i vlasništvo nad njom. Marija je divna Majka Sina, koji ju je drage volje ponizio i sakrio u njezinu životu, da pogoduje njezinoj poniznosti, dajući joj naziv žena (Iv 2, 4; 19, 26) kao kakvoj tuđinki, iako ju je u svom srcu cijenio i ljubio više nego sve anđele i ljude. Marija je vjerna Zaručnica Duha Svetoga i zapečaćeni studenac (usp. Pj 4, 12) kamo može ući samo on. Marija je svetište i počivalište Presvetoga Trojstvu gdje se Bog nalazi na divniji i božanstveniji način negoli na ijednom mjestu svemira, ne izuzevši njegovo boravište nad kerubinima i serafinima; niti je dopušteno ikomu stvoru, ne znam koliko on bio čist, unići tamo bez velike povlastice

Izjavljujem sa svecima: Božanska je Marija zemaljski raj novoga Adama, gdje se on utjelovio po Duhu Svetom, da tu učini nečuvena čudesa. Ona je veliki divni Božji svijet gdje ima neizrecivih ljepota i bogatstava. Ona je Veličanstvo Svevišnjega gdje je on sakrio, kao u svome krilu, svoga jedinoga Sina i s njime sve što ima najodličnijega i najdragocjenijega. Oh! Oh! Koliko li je ovaj svemogući Bog učinio velikih i otajstvenih stvari u ovom divnom stvoru, tako da je i ona sama, u svoj svojoj dubokoj poniznosti, prisiljena izjaviti: Velike mi stvari učini Svesilni (Lk 1, 49).
Sveci su izrekli čudesne stvari o ovom svetom Božjem gradu. Nisu nikada bili rječitiji i zadovoljniji, kako sami priznaju, nego kad su govorili o Mariji. Još kliču da se ne može pogledom dohvatiti visina njezinih zasluga koje je ona uzdigla sve do božanskoga prijestolja, da se ne može izmjeriti širina njezine ljubavi koju je ona rasprostranila dalje od zemlje, da se ne može pojmiti veličina njezine moći, koju vrši i nad samim Bogom; i napokon, da se ne može doseći dno dubine njezine poniznosti i svih njezinih kreposti i zasluga, tom pravom bezdanu. O nedokučive visine! O neizrecive širine! O neizmjerne veličine! O nedosežna bezdana!

Svakog dana, od jednoga kraja zemlje do drugoga, u najvišoj visini nebesa, u najdubljoj dubini bezdana, sve naviješta, sve objavljuje divnu Mariju. Devet anđeoskih korova, ljudi svakog spola, dobi, položaja, vjere, dobri i zli, pa i sami đavli, svatko mora, milom ili silom, priznati istinu i nazvati je blaženom. Svi anđeli na nebesima, po riječima sv. Bonaventure, neprestano joj kliču: „Sveta, sveta, sveta Marijo, Bogorodice i Djevice” – upravljaju joj svaki dan milijune i milijune puta anđeoski pozdrav: Zdravo Marijo, padajući pred njom i moleći u nje milost da ih počasti kojom svojom zapovijedi. Sam sv. Mihael, kako to veli sv. Augustin, premda je poglavica svega nebeskoga dvora, najrevnije joj iskazuje svako vrsnu čast i navodi na to druge, uvijek spremno očekujući tu počast da na njezin mig učini koju uslugu kojem od njezinih slugu.

Puna je sva zemlja slave njezine, (usp. Iz 6, 3) osobito među kršćanima, gdje je mnoga kraljevstva, pokrajine, biskupije i gradovi uzimaju za pokroviteljicu i zaštitnicu. Mnoge katedrale posvećene su Bogu pod njezinim imenom. Nema crkve bez oltara u njezinu čast. Nema predjela ni pokrajine bez neke od njezinih čudotvornih slika pred kojima ljudi ozdravljaju od svih vrsta zala i dobivaju svako dobro. A koliko li je bratovština i kongregacija ustanovljenih u njezinu čast! Koliko li je redova pod njezinim imenom i njezinom zaštitom! Koliko li je subraće i sestara u tolikim bratovštinama, koliko li redovnika i redovnica u tolikim redovima, koji objavljuju njezinu hvalu i navješćuju njezino milosrđe! Nema ni malog djeteta koje je ne hvali, tepajući: Zdravo Marijo. Nema uopće grešnika, koji ma koliko otvrdnuo, nema u sebi koju iskru pouzdanja u nju. Nema, dapače, ni a u paklu koji je ne poštuje bojeći je se.

Sa stranice:

http://www.zamakdushe.bloger.index.hr/post/marija--remek-djelo-svevisnjega/13605288.aspx

subota, 1. srpnja 2017.

KRALJICA I MAJKA


VELIKO JE ČUDO BOŽJE DA JE MARIJA DAROVANA SVIJETU KAO KRALJICA I MAJKA
Vi  upoznajete stvoreno kada gledate čuda na zemlji. Čudo vam može izgledati normalno. Ako znate bolje gledati, tada ćete čuda kao čudesna promatrati i svakog dana i svakog časa zahvaljivati! Čudo ne leži toliko u onomu, što vidite. Leži u onomu, što ne vidite. Čudo vam pruža da Boga udišete. Koga osjećate u zraku i vjetru.
Sada govorim za tebe (jedan svećenik, mariolog). Ti si iz ljubavi govorio o NAJLJEPŠEM ČUDU Božjem, o Mariji, Ruži harmonije. Ona je veliko čudo Božje. Bog je darovao svijetu Majku i Kraljicu. .. Sa zemlje se ne može shvatiti ljepota nad ljepotama.  Marija je Ruža i Ljiljan.

Marija ljubi one, koji su posvećeni Njenom Sinu. Za one,  koji se cijelom dušom predaju Njenom ljubljenom Sinu, Ona priprema ruže i ljiljane.

/ Giuliana Buttini, DIKTAT JEDNOG ANĐELA …kapljice harmonije, Zagreb, 2016- str. 217 -218/

četvrtak, 1. lipnja 2017.

Zašto Sveta Marija plače krvavim suzama?


Objašnjenje Jednog Anđela:

Zašto Sveta Marija plače krvavim suzama?
Ja Anđeo i prijatelj, dolazim vam blizu, i govorim vam o životu u beskrajnosti, i učim vas, da stvarno ljubite, da biste dospjeli u ovu predivnu beskrajnost. U ovoj kući čuda ( ovdje je jedan kip Gospe u veljači 1958.  u 13.45 sati plakao krvave suze) i u ovoj zemlji čuda udišeš nešto malo harmonije. Nestvarna stvarnost! Sada ću ti objasniti razlog za suze Svete Marije. Ona je pred onima plakala koji su bili najdostojniji. Ona je plakala, da bi oni koji znaju moliti, jer znaju ljubiti i čisti su, Njoj pomogli molitvama, da bi se Ona smiješila. Ona je plakala, jer je vidjela da mnogi ljudi Njenog Sina još uvijek razapinju na Križ, i jer je Njezino Srce zbog toga jedna jedina rana. Iz toga razloga su Njezine Suze od Krvi. Sveta Marija plače samo u kućama pravednih. Pravedni poznaju vrijednost molitve. Ona proizvodi harmoniju, svjetlo i ljepotu i postavlja branik protiv zla. To je molitva riječima, djelima, mislima i kako malim tako i velikim djelima. Ja vjerujem da sam ti objasnila razlog Suza Svete Marije.

/ Giuliana Buttini, DIKTATI JEDNOG ANĐELA …kapljice harmonije, 15 siječnja1976 – 25. Ožujka 2002.  – Zagreb 2016. Str. 71/