subota, 1. listopada 2016.

Poruka Svete Djevice-Isus će još doći


Poruka Svete Djevice

Isus će još doći

i prodrmat će  Zemlju i sva stvorenja Zemlje

„U ono vrijeme Isus bijaše došao na svijet. On je rasvijetlio svijet svih vremena i sve one koji su željeli Svjetlost.  Vi poznajete tu povijest koja naliči gotovo na jednu bajku, jer ona je jedna povijest Ljepote, Istine i Života. Isus se učinio Djetetom da se igra s  malenima. On se učinio Čovjekom da ima jedno lice  za  ljude. On se učinio Riječju Života vječnoga i boli. On je došao roditi se u Meni i od Mene.
Čista Svjetlost i istinsko Tijelo. To ljudsko tijelo, taj božanski duh što ga je ostavio svijetu za sve one koji žele Svjetlost po Njegovoj Žrtvi što se obnavlja...
Isus je Bog i sada još svi Ga ne prepoznaju. Njegov dolazak je bio beskoristan za jedan veliki broj, Njegova smrt na križu također.

Isus će ponovno doći i potresti zemlju i sva stvorenja zemlje. On će navijestiti Svoj dolazak po brojnim znakovima. Znakovima koje svi ne vide ili ih ne žele vidjeti.
Da se prepozna Boga, treba željeti Svjetlost. Na isti način kako je ona zvijezda sjala, sjat će i druge. Znakovi će se pokazati na nebu. Zbog Njega, ja ištem od svijeta molitve.

Molitve u  širem smislu: djela, Ljubav, otkupljenje. Od pokore u  širem smislu djelovanje, prihvaćanje, otkupljenje!  Svjedočiti Istinu u još mračnom svijetu pa ako se svjetla ljubavi užižu tamo gdje puše Božanska ljubav. Taj vjetar koji ide gdje On hoće, i nitko ne zna gdje On ide, tamo gdje se ljubav ponovno rađa i živi – Otkupljenje se prosljeđuje.“
/Giuliana Buttini, Moj život u Nazaretu – Poruke Svete Djevice, Zagreb 2014, str. 231-232/

četvrtak, 1. rujna 2016.

Gospa od Kruha


Gospa od Kruha
Sliku Blažene Djevice Marije na korici knjige „Moj život u Nazaretu“ – Poruke Svete Djevice -  naslikao je Luigi, suprug Giuliane Buttini. Gospa je željela biti s bijelim rupcem na glavi i s kestenjastom pregačom poput one što ju je stavljala kad je mijesila kruh.
 
Dok je Luigi slikao, Djevica Marija mu je sugerirala preko Giuliane kako bi trebao to učiniti, ili što bi trebalo ispraviti. Ona je rekla da joj je među slikama što je predstavljahu ova najviše slična.  Ona bijaše nadodala da bi željela da je nazivaju „Gospa od Kruha“ i izdiktirala je ovu molitvu:

Malena Gospo od Kruha, prikaži moju ljubav Tvome Sinu i pomozi mi

                     u Njega iskati Njegove pomoći za moju dušu i za moje dane.

Udijeli mi mir duše: koji je Kruh živi i vedrinu u našem zemaljskom životu.

I medeni kruh za svaki dan po kojem bismo mi mogli svakog dana,

srce jačati i sretni  raditi za vas.

Tako neka bude!

                                     
/Giuliana Buttini, Moj život u Nazaretu – Poruke Svete Djevice, Zagreb 2014, strana 7/
   

ponedjeljak, 1. kolovoza 2016.

ISUS SILAZI NA OLTAR, JA TAKOĐER – JA DOLAZIM S ISUSOM


ISUS SILAZI NA OLTAR, JA TAKOĐER –
JA DOLAZIM S ISUSOM
Uspomena Majke Božje:
„Na dan dvadesete godišnjice Isusove, Ja mu rekoh: „Takini /Sinek moj/, Ti si jedan čovjek i Ti si Bog i svijet ne zna  još da se Bog učinio tijelom!“
Ja sam mu pripravila dobru ribu (za nas to je bila skupa hrana), i njegove male kruščiće s medom.  Bili su pozvani rođaci Jakov i Juda. „Isuse, mi smo podrasli, mi smo sada ljudi, reče mu Juda, sjećaš li se naših igara?“ „Ja sam vrlo volio igrati s tobom, Juda. Sjećam se vremena kad smo bili sasvim mali naših užina, naših malih večera...“Sigurno, Isus , Bog je znao da će tu biti ova Večera i ova druga, dvije će biti prisutne: „Činite ovo Meni na spomen!“ I tijekom vremena uspomena i Žrtve se obnavljaju. Isus silazi na oltar i Ja...također...i Ja dolazim s Isusom: Ja Njegova Majka i Vaša Majka.„Immi (Mamice), ti ćeš biti Majka svih ljudi...“Isus bijaše Bog, i Ja da bismo svetkovali njegovu dvadesetu godišnjicu, Ja sam Mu pripravila dobru ribu. Ja još kao da čujem mladenačke glasove Isusa, Jakova i Jude s te radosne večere. Ja sam ih posluživala s radošću. Taj jednostavni život sačinjen od malih stvari koje su izgledale velikima i također sačinjen od velikih stvari koje su mi izgledale normalnima.“
/Giuliana Buttini, Moj Život u Nazaretu – Poruke Svete Djevice, Zagreb 2014, str.87/

petak, 1. srpnja 2016.

„Doći će jedno pročišćenje...“


Majka Božja najvješta:
„Doći će jedno pročišćenje...“
Majka Božja je rekla: „Ja vidjeh Križ, bol Moga Sina koji je u Getsemaniju gledao kako se nižu vremena i događaji: „Udalji od Mene ovaj kalež!“
Trpio je zbog onoga što je vidio kao Bog. On je također trpio i kao čovjek.
Križ je bio izdan od jednog velikog broja onih koji su trebali i koji trebaju  prije svega braniti ga.
Ateizam napreduje uvijek sve više, pomanjkanje morala, vrijedna načela ne računaju se više. Samo oni koji još vjeruju i znaju moliti podržavaju svijet.

Svijet napreduje u znanosti, ali znanost nije uvijek u službi dobra.
Ljudi trebaju postati bolji.

Već vjekovima ova se želja naša ne ostvaruje, ali spasenje se ostvaruje preko malenih, čistih i poniznih i onih s milosrdnom Ljubavlju.
Moj Sin je Srce čovječanstva i treba Ga braniti, a ne izdavati Ga, kao što se to događa u Crkvi ljudi, koji (a mnogo ih je) koji su od svoga poslanja učinili zanat komandiranja, koji daje moć i žive na zemlji.

Doći će jedno pročišćenje, da bi Crkva Kristova mogla trijumfirati, i da se oltar vrati na svoje mjesto i bude poštovana Euharistija.
Borba će biti teška, ali vi budite jaki u vjeri.“

/ Giuliana Buttini, Moj život u Nazaretu – Poruke Svete Djevice, Zagreb 2014, strana 449/

srijeda, 1. lipnja 2016.

ISUS JE HODAO PJEVAJUĆI SLIJEDEĆI APOSTOLE


ISUS JE  HODAO  PJEVAJUĆI  SLIJEDEĆI APOSTOLE

 

Gospina uspomena: „ Isus je hodao pjevajući slijedeći Apostole. Isus je imao jedan veoma lijepi glas, kad je On pjevao i u šutnji one staze, čulo se samo Njega.

U šutnji vaše duše, slušajte uvijek Njegov glas. Onoga dana – tada, Ja bijah također s njima. Oni bijahu došli do u blizini Nazareta. Isus, Šimun i Ivan zatim im se drugi bijahu pridružili.

Oni su išli zajedno do jednog kraja puta. Ja sam im se pridružila da vidim Isusa, da ostanem još nešto malo s Njim.

Ostanite s Njim kad vi to možete...

Zatim sam se vratila sasvim sama i mala kuća učinila mi se mračna i tužna. Bez Isusa, bez Svjetlosti, Svjetlosti svijeta!

Život je sačinjen od uzbuđenja i osjećaja koji nam čine vidjeti stvari prema našem stanju duše.

Malena mračna kuća... Kad je Isus bio tu, sva bijaše u svjetlosti! Tako u vašim srcima! Njegova mala obitavališta.

„Immi (Mamice), ova će kuća će letjeti!“  Danas oni govore da je to jedna legenda! Koliko zla oni čine lomljivoj vjeri mnogih htijući vidjeti i tumačiti da bi povjerovali! A oni bi trebali nositi svjetlost!

Najavljeno vrijeme je gotovo došlo! Zadnja upozorenja su dana. Ja se obraćam vama, kako to Isus želi, da vam reknem da spašavate ono što se još može spasiti.

Isus će učiniti mnogo u vama. On je Milosrdan.

Isus je pjevao, drugi su šutjeli i slušali. Čuo se je samo taj glas i ništa drugo. Šum koraka bijaše umrtvljen  zbog trave, malene trave koja je izbila nakon kiše.

Vi također čujete Njegovu pjesmu! Dođite sa Mnom slijediti Isusa i Apostole.“

/Giulinana Buttini, Moj život u Nazaretu – Poruke Svete Djevice, Zagreb 2014, str.343-344/

nedjelja, 1. svibnja 2016.

Isus je rekao svojoj Majci u Nazaretu:Isus je rekao svojoj Majci u Nazaretu:

Immi(Mamice), tijekom vremena mnogi će Te vidjeti.“

Marija govori danas: „ - U špilji Massabielle (Lurdu), svjetlost koja je dolazila s neba me je obavila svojim zrakama. Ja sam ponovno vidjela lice Bernardice smeteno i zadivljeno.

Pa ipak ona nije odmah povjerovala. To je razumljivo. Ono što drugi nisu vidjeli, nisu držali ni mogućim. Špilja je puna cvijeća i Bernardica je s nama u Kraljevstvu. Ja sam se ukazala više puta. Isus mi je u Nazaretu rekao : Immi, tijekom vremena mnogi će Te vidjeti.“

Mnogi? Da, u Fatimi, u Lurdu jedan veliki broj  nepoznatih Me je vidio očima duše, u tajnosti. Jedan veliki broj kaže također da su Me vidjeli, ali to nije istina. Tijekom vremena ja ću se još ukazivati.  Mnogi će Me vidjeti tada ili će vidjeti znakove na suncu ili na nebu. „To će biti za to da ozdrave mnoge duše.“
Sigurno, vjera  je jedan moćni lijek i u epohi skepticizma očiti su dokazi tu, i to će biti da dadnu vjeru. Današnji svijet žedan je dokaza. Da, danas su potrebni dokazi i tumačenja! Manjka prihvaćanje. Tome je također uzrok  materijalistički mentalitet ove epohe.

Nijedan čovjek bez vjere ne može doživjeti jedno čudesno iskustvo, do onih koji istinski vjeruju, pijući s tečnih izvora Riječi Isusove... U Lurdu ima puno čudesa iznad svega duhovnog reda.

Svugdje čudesa, jer Ja ljubim moju djecu; Ja želim njihovo spasenje.“

/ Giuliana Buttini: Moj život u Nazaretu – Poruke Svete Djevice, Zagreb 2014. Stranica 261/

petak, 1. travnja 2016.

VJERA JE UVIJEK NAGRAĐENA!


VJERA JE  UVIJEK NAGRAĐENA!

U Nazaretu, mi smo imali jednu kuću. Ona bijaše malena, siromašna, ali puna ljubavi. Uzajamna ljubav što smo je imali jedni za druge! U toj kući, Bog je rastao, Bog postao čovjekom iz Ljubavi za ljude. Nakon Muke, nakon Uskrsnuća, ja nisam mogla ostati u Nazaretu, to bijaše početak proganjanja Kršćana. Ja sam otišla s Ivanom u Efez, zatim u Jeruzalem. To je bila ruka Božja, za vas ona  će biti uvijek. Kao lilijan  zaodjeven svilom, kao vrabac u svom gnijezdu, stvorenja Božja koja se pouzdavaju u Njega imat će uvije ono nužno. Bog može sve, pa ako i dopušta kušnje. Pa ako i dopušta za vas mračne trenutke, poslije On će uvijek slati svoje svjetlo... Imajte povjerenje i nadu. Za Boga vi vrijedite više nego lilijani i vrapci. Da biste bili u miru i vedri, trebate biti u miru sa sobom samim.  Mi ćemo misliti za vas za sve ostalo! Vodite brigu za vašu dušu, jedinu stvar koja vam pripada i koju trebate donijeti Bog veoma bijelu. Kad je Isus bio sasvim mali i smiješeći se čineći jednu rupicu na obrazu, On je rekao jednog dana, sigurno kao Bog, ne kao dijete: „Immi, Otac nebesa pomoći će uvijek ljude koji budu htjeli čuvati čistom svoju dušu.“   Oni koji proživalvaju mračne časove gube katkada nadu što je shvatljivo i oprostivo. Ipak, tražite prvu zraku svjetla. Zgrabite je, tu zraku, to je jedan smiješak Obećanje Isusa: „Povjerite Meni vaše muke! Povjerite Meni vaše brige! Evo, Ja dolazim prema vama da ih razriješim.“  Evo, vi vjerujete potpuno bez sumnje, bez nesigurnosti. Vjera je uvijek nagrađena.

 / Giuliana Buttini: Moj život u  Nazaretu – Poruke Svete Djevice, Zagreb 2014, str. 258-259/