petak, 1. srpnja 2016.

„Doći će jedno pročišćenje...“


Majka Božja najvješta:
„Doći će jedno pročišćenje...“
Majka Božja je rekla: „Ja vidjeh Križ, bol Moga Sina koji je u Getsemaniju gledao kako se nižu vremena i događaji: „Udalji od Mene ovaj kalež!“
Trpio je zbog onoga što je vidio kao Bog. On je također trpio i kao čovjek.
Križ je bio izdan od jednog velikog broja onih koji su trebali i koji trebaju  prije svega braniti ga.
Ateizam napreduje uvijek sve više, pomanjkanje morala, vrijedna načela ne računaju se više. Samo oni koji još vjeruju i znaju moliti podržavaju svijet.

Svijet napreduje u znanosti, ali znanost nije uvijek u službi dobra.
Ljudi trebaju postati bolji.

Već vjekovima ova se želja naša ne ostvaruje, ali spasenje se ostvaruje preko malenih, čistih i poniznih i onih s milosrdnom Ljubavlju.
Moj Sin je Srce čovječanstva i treba Ga braniti, a ne izdavati Ga, kao što se to događa u Crkvi ljudi, koji (a mnogo ih je) koji su od svoga poslanja učinili zanat komandiranja, koji daje moć i žive na zemlji.

Doći će jedno pročišćenje, da bi Crkva Kristova mogla trijumfirati, i da se oltar vrati na svoje mjesto i bude poštovana Euharistija.
Borba će biti teška, ali vi budite jaki u vjeri.“

/ Giuliana Buttini, Moj život u Nazaretu – Poruke Svete Djevice, Zagreb 2014, strana 449/