subota, 1. listopada 2016.

Poruka Svete Djevice-Isus će još doći


Poruka Svete Djevice

Isus će još doći

i prodrmat će  Zemlju i sva stvorenja Zemlje

„U ono vrijeme Isus bijaše došao na svijet. On je rasvijetlio svijet svih vremena i sve one koji su željeli Svjetlost.  Vi poznajete tu povijest koja naliči gotovo na jednu bajku, jer ona je jedna povijest Ljepote, Istine i Života. Isus se učinio Djetetom da se igra s  malenima. On se učinio Čovjekom da ima jedno lice  za  ljude. On se učinio Riječju Života vječnoga i boli. On je došao roditi se u Meni i od Mene.
Čista Svjetlost i istinsko Tijelo. To ljudsko tijelo, taj božanski duh što ga je ostavio svijetu za sve one koji žele Svjetlost po Njegovoj Žrtvi što se obnavlja...
Isus je Bog i sada još svi Ga ne prepoznaju. Njegov dolazak je bio beskoristan za jedan veliki broj, Njegova smrt na križu također.

Isus će ponovno doći i potresti zemlju i sva stvorenja zemlje. On će navijestiti Svoj dolazak po brojnim znakovima. Znakovima koje svi ne vide ili ih ne žele vidjeti.
Da se prepozna Boga, treba željeti Svjetlost. Na isti način kako je ona zvijezda sjala, sjat će i druge. Znakovi će se pokazati na nebu. Zbog Njega, ja ištem od svijeta molitve.

Molitve u  širem smislu: djela, Ljubav, otkupljenje. Od pokore u  širem smislu djelovanje, prihvaćanje, otkupljenje!  Svjedočiti Istinu u još mračnom svijetu pa ako se svjetla ljubavi užižu tamo gdje puše Božanska ljubav. Taj vjetar koji ide gdje On hoće, i nitko ne zna gdje On ide, tamo gdje se ljubav ponovno rađa i živi – Otkupljenje se prosljeđuje.“
/Giuliana Buttini, Moj život u Nazaretu – Poruke Svete Djevice, Zagreb 2014, str. 231-232/