subota, 31. listopada 2015.

Anđeli su došli Meni u susret ...


Anđeli su došli Meni u susret ...
SJEĆANJE  MAJKE  BOŽJE
„Nakon jednog napornog putovanja Ja sam stigla k Elizabeti. U mom sjećanju, ponovno gledam Elizabetu, i ponovno osjećam njezin zagrljaj. Ona je bila nadahnuta i rekla mi one riječi: „Blagoslovljena Ti među ženama...“ Ja bijah jedno stvorenje i kao takva bijah iznenađena i katkada prestrašena. Nisam znala da Ja neću spoznati smrti, jer bijah bez grijeha. Djelo Volje i Ljubavi Božje koji Me je bio izabrao, i također od moje volje Ljubavi prema Bogu... Ja bijah usnula jednim dubokim snom, dok se duša moja pripravljala na jedan ponovni susret s Isusom. Katkada duša je aktivna dok je tijelo uspavano. Katkada vi molite a da to i ne znate, jer ste vi željeli moći to učiniti i san je došao. Eto tako je bilo također i sa mnom. Ja sam spavala i Ivan je plakao. Anđeli su došli Meni u susret i među prvima, Ja sam ponovno vidjela moga Anđela Čuvara Gabriela i Mihaela koji su u Betlehemu položili Isusa u moj naručaj u onoj divnoj noći. – Apostoli su došli i oni me nisu našli...  Stvorenja koja se mučite, koji imate bojazni i nade, Bog vam hoće dati ovu sigurnost: vi ćete živjeti, vi ćete biti uvijek vi isti, kao što sam Ja još i uvijek mala djevojka iz Nazareta koja pravi kruh, ide na bunar, tka...“

Giuliana Buttini: Moj život u Nazaretu – Poruke Svete Djevice, Zagreb 2014, str. 376-377.