četvrtak, 1. listopada 2015.

MOGU LI JA SJESTI IZMEĐU VAS?


Isus: „MOGU LI  JA SJESTI IZMEĐU VAS?“

Bogorodica svjedoči:

„U vrtu /u Nazaretu/, mi smo imali jednu klupu. To bijaše jedan kamen u obliku sjedala i Josip je otraga (kao naslon za leđa) pričvrstio jedno drvo.

Za vrijeme najvručijih večer mi bismo posjedali tu: „Immi /Mamice/, mogu li i Ja sjesti usred vas?“

Isus je već bio otišao spavati, ali vrućina Ga je probudila. On bijaše pred nama, bosih nogu, u jednoj bijeloj košulji.

„Mogu li Ja sjesti usred vas?“

To je ono što On već stoljećima traži od čovječanstva.

„Mogu li Ja čuti misli što mi ih upravljate?“

Možete li Me sačuvati u vašem srcu?

Velika poniznost Boga!

„Mogu li ostati s vama?“

Ako bi Isus ostao usred vas ... kao s nama ove večeri, vi biste bili jači,

vi biste bili utješeni u časovima boli, u dugim urama nostalgije, jer On vam govori o Životu.

Velik život, koji vas očekuje.

Vi Mu uvijek trebate učiniti jedno mjesto, ono ponajbolje.

O On će doći usred vas malen, s bosim nogama, u bijeloj košulji, velik,  svečan u prodirućem pogledu, živ svijetao, sjajan!

Vi ćete Ga gledati od njegova rođenja do njegova uskrsnuća.

Vi ćete živjeti s Njim i On s vama.