četvrtak, 1. rujna 2016.

Gospa od Kruha


Gospa od Kruha
Sliku Blažene Djevice Marije na korici knjige „Moj život u Nazaretu“ – Poruke Svete Djevice -  naslikao je Luigi, suprug Giuliane Buttini. Gospa je željela biti s bijelim rupcem na glavi i s kestenjastom pregačom poput one što ju je stavljala kad je mijesila kruh.
 
Dok je Luigi slikao, Djevica Marija mu je sugerirala preko Giuliane kako bi trebao to učiniti, ili što bi trebalo ispraviti. Ona je rekla da joj je među slikama što je predstavljahu ova najviše slična.  Ona bijaše nadodala da bi željela da je nazivaju „Gospa od Kruha“ i izdiktirala je ovu molitvu:

Malena Gospo od Kruha, prikaži moju ljubav Tvome Sinu i pomozi mi

                     u Njega iskati Njegove pomoći za moju dušu i za moje dane.

Udijeli mi mir duše: koji je Kruh živi i vedrinu u našem zemaljskom životu.

I medeni kruh za svaki dan po kojem bismo mi mogli svakog dana,

srce jačati i sretni  raditi za vas.

Tako neka bude!

                                     
/Giuliana Buttini, Moj život u Nazaretu – Poruke Svete Djevice, Zagreb 2014, strana 7/